Kedykoľvek sa rozhodnete vytvoriť mobilnú aplikáciu, tak čelíte voľbe medzi natívnou a hybridnou aplikáciou, aby ste dodržali čo najefektívnejší spôsob implementácie. V tomto článku sa dozviete, aký je rozdiel medzi natívnou a hybridnou aplikáciou, zistíte ich výhody a nevýhody a ako to ovplyvní celkový vývojový proces a výkon aplikácie. Prejdeme si technológie používané pre platformy iOS a Android, či už pri vývoji natívnych, alebo hybridných aplikácií.

Mobilná aplikácia sa považuje za jeden z najdynamickejších obchodných nástrojov. Stali sa novým štandardom prepojenia so zákazníkmi. Podnikanie je poháňané neustálymi inováciami, takže veľa spoločností používa mobilné aplikácie už najmenej 6-7 rokov a uprednostňujú ich pred webovými stránkami. Je dobré, že spoločnosti majú na výber medzi natívnou a hybridnou aplikáciou.

Je to životne dôležitý mechanizmus pre moderné podnikanie, ale vyžaduje si aj investície do vývoja a údržby mobilných aplikácií. Každá spoločnosť sa napokon stretáva s otázkou „Je lepšia natívna alebo hybridná aplikácia?“ V tomto článku nájdeme odpoveď, ale odporúčame zmeniť otázku na „Čo lepšie vyhovuje vašej spoločnosti?“. Keďže oba prístupy majú svoje silné a slabé stránky a rôzne spoločnosti majú rôzne ciele, rozpočtové a časové obmedzenia, marketingové stratégie, preto je pre každú spoločnosť voľba rozdielna.

Natívny vývoj

Aplikácie sú vytvorené špeciálne pre jednu platformu – iOS/Android, takže použité technológie sa budú pri každej líšiť. Pre iOS vývoj máme na výber medzi Objective-C a Swift (v dnešnej dobe je preferovaný Swift), pri Androide to je voľba medzi Java a Kotlin. Nakoľko je každá platforma vyvíjaná v inom programovacom jazyku, je zrejmé, že proces vývoja bude dlhší a cenovo náročnejší. Výsledkom je však “tá pravá” aplikácia, kde odozvy na dotyk sú okamžité, každý ovládací prvok je na takom mieste, na ktorom ho na danej platforme používateľ očakáva. Ďalšími výhodami sú bezpečnosť údajov, plynulosť animácií a rýchlosť vykresľovania (pri hrách).

Výhody nativneho vývoja

Lepší výkon – Nakoľko je natívna aplikácia postavená na frameworku konkrétnej platformy (iOS SDK, resp. Android SDK), tak je rýchlejšia. Natívny kód je vždy rýchlejší ako HTML a JavaScript alebo wrapper.

Ochrana údajov – Zabezpečenie natívnej aplikácie je omnoho jednoduchšie.

Nezávislosť – Aplikácia má priamy prístup k všetkým dostupným hardwarovým funkciám ako sú napr. odtlačok prsta, GPS, fotoaparát, adresár a iné. A taktiež k databáze bez potreby ďalších rôznych pluginov.  

Skúsenosti zákazníkov – Vysoký výkon a rýchle odozvy na prvky, ktoré sú umiestnené presne tam, kde ich očakávate (na každej platforme to môže byť inde).

Offline režim – Na rozdiel od niektorých hybridných aplikácii nepotrebujú stále pripojenie k internetu = jednoduchšia a rýchlejšia forma cachovania.

Nevýhody natívneho vývoja 

Časovo a finančne náročné – Nakoľko je každá platforma vyvíjaná samostatne, tak čas na vývoj je dlhší ako pri hybridných aplikáciách a toho dôsledkom je aj vyššia cena za vývoj.

Hybridný vývoj

Hybridná aplikácia sa dá považovať za webovú stránku vloženú do nejakého kontajnera. Každý takýto kontajner musí používať špeciálne navrhnuté API na dosiahnutie základných funkcií a taktiež napojenia pluginov (potrebné napr. pre prístup k HW prvkom). Tieto aplikácie sú závisle na zabudovaných prehliadačoch daných OS. 

Technológie používané pri hybridnom vývoji

ReactNative – Open-source technológia vytvorená Facebookom pre kompatibilitu naprieč platformami. Zjednodušené používateľské rozhrania výrazne zvyšuje výkon oproti ostatným technológiám, najmä obnovenie (reload). Aj keď Facebook pravidelne poskytuje aktualizácie, framework nemá prístup k všetkým komponentom.

Xamarin – Open framework, ktorý je silne podporovaný a udržiavaný spoločnosťou Microsoft. Aplikácia je vyvíjaná v programovacom jazyku C#, ktorý je zdieľaný na všetkých platformách kde funguje .NET

Ionic – Tento framework vytvára mobilné aplikácie pomocou štandardných webových technológií ako sú JavaScript, CSS, HTML, Angular, atď. Vývojári majú tiež veľa prístupných komponentov používateľského rozhrania, s ktorými sa ľahko zaobchádza. Čas potrebný na vývoj je rovnako veľký ako pri ostatných frameworkoch na tvorbu hybridných aplikácií. Napriek všetkým výhodám môže byť údržba náročnejšia, nakoľko Ionic je silne závislý na pluginoch, ktoré nie sú vždy kompatibilné s novými verziami OS.

Toto je len zopár najznámejších technológii.

Výhody vývoja hybridných aplikácií

Jeden kód – Toto je jediná výhoda, od ktorej sa odvíjajú všetky nasledujúce výhody. Z dôvodu spoločnej funkčnosti kódu nie je potrebné vytvárať dva samostatné aplikácie pre systémy iOS a Android.

Nižšie náklady – Nakoľko sa sa vytvára iba jedna aplikácia pre všetky platformy, zníži sa celkový čas vývoja, čo je dôsledkom nižšej ceny.

Analytika – Pri hybridnej apklikácií môžte využiť analytíkja a dokonca nahrávať aj session recording.

Nevýhody vývoja hybridných aplikácií

Rýchlosť – Hybridné aplikácie sú pomalšie ako natívne aplikácie.

Ohraničená funkčnosť – Frameworky pre vývoj hybridných aplikácii sú závisle na pluginoch pomocou, ktorých aplikácia pristupuje k funkciám zariadenia (napr. touch ID, kamera, adresár, …). Niekedy je potrebné vyvinúť vlastný framework, čo zaberie čas a zvýši náklady.

Pripojenie k internetu – Niektoré frameworky vyžadujú stále pripojenie k internetu. Ak používateľ nemá pripojenie, niektoré funkcie nie sú k dispozícii.

Rovnaké prvky – Ovládacie prvky aplikácie sú na všetkých platformách rovnaké, čo môže používateľov jednotlivých platforiem mýliť.

Čo je teda lepšie?

Keď sme si už prešli všetky výhody a nevýhody natívnych a hybridných aplikácií, môžete si všimnúť, že hlavný rozdiel medzi ich vývojom spočíva v prístupe k jej implementácii. Natívne aplikácie sú dva úplne odlišné kusy softvéru určené pre platformy Android alebo iOS, zatiaľ čo hybridné sú rovnaké programy pracujúce na oboch platformách.

Spoločnosti si musia stanoviť presné ciele, ktoré chcú aplikáciou dosiahnuť. Konečné výsledky ovplyvnia výber natívnej alebo hybridnej aplikácie, ale všetko závisí od projektu. Preto bude každý druh mobilnej aplikácie ideálny pre rôzne prípady. Taktiež sa treba už na začiatku vývoja zamyslieť nad možnosťami/možnými cieľmi do budúcna. Treba zvážiť ako komplexná bude aplikácia v budúcnosti, aby nenastala situácia, že som si na začiatku vybral hybridnú aplikáciu kvôli jednoduchosti a po pár mesiacoch je potrebné prejsť na natívnu verziu z dôvodu výkonu a nemožnosti pokryť požiadavky používateľov.

Najprv zistite, aké služby a pre aké publikum ich budete poskytovať. Ak ide o jednoduchú aplikáciu zameranú na obsah, tak racionálna voľba bude hybridná aplikácia. Ak ide o bankovú aplikáciu, tak je lepšie zvoliť natívnu aplikáciu z dôvodu jej lepšej bezpečnosti.

Všetky spoločnosti sa zameriavajú v prvom rade na čo najlepší užívateľský zážitok. Ak je zákazník spokojný a aplikáciu používa, tak potom je určite spokojná aj spoločnosť  Zákazníci si väčšinou všimnú rozdiel medzi výkonom hybridných a natívnych aplikácií. Hybridné varianty sa síce neustále vylepšujú novými funkciami a technológiami, ale stále je vidno rozdiel medzi natívnou a hybridnou aplikáciou.

Veľmi vhodné je aplikáciu aj pretestovať, napríklad architektúru aplikácie.

Vyššie uvedené výhody a nevýhody natívnych a hybridných aplikácií môžu definovať váš výber v súlade s vašimi potrebami a dostupnými zdrojmi. Nie každé obmedzenie sa vás môže týkať a nie každá výhoda môže zodpovedať vašim potrebám. V prípade, že máte obmedzený čas a finančné zdroje, bude riešenie hybridná aplikácia, ktoré umožní vstup na trh v pomerne krátkom časovom rámci za minimálne náklady. Taktiež začínajúce firmy (start-upy) riešia svoj MVP (minimum viable product) cestou hybridnej aplikácie a po úspešnom začiatku spravia finálnu aplikáciu ako natívnu. Avšak mnoho spoločností, ktoré potrebujú rýchlu odozvu, komplexné funkcie, výkon v režime offline a veľkú ochranu údajov, radšej pôjdu do vývoja natívnej aplikácie.

Boj medzi natívnymi a hybridnými aplikáciami nekončí, pretože je tu miesto pre obe. 

Ak ste sa už rozhodli a chcete urobiť ďalší krok pri zlepšovaní vášho podnikania, tak nás kontaktujte ešte dnes. My vám pomôžeme počas celého procesu vývoja, spúšťania a údržby aplikácie, ktorá je to najhodnotnejšie na vašom podnikaní.