Štúdium na univerzite ma naučilo len to, že úvod do úvodov úvodných úvodov v marketingu len ťažko využijem. Prax v marketingovej agentúre je iný svet ako ten za sklom učební. Iný svet, iný jazyk, iná komunikácia. Svet, kde pojem „káva“ dáva iný význam.

A ako tak pozorujete okolie a počúvate nových kolegov, začína sa vám zdať, že ste tu buď omylom, alebo čistou náhodou. Ich slovná zásoba nezodpovedá tej vašej. Kde sa len obzriete, všade na vás kričí bug, claim, ATL, CE, insight, inline… A vy z čistého zúfalstva hľadáte tlačidlo STOP, REPLAY a PLAY.

Každá profesia využíva svoj slovník. Na latinské názvy sú experti doktori, pri marketingu to je prevažne angličtina. Angličtina má v sebe isté čaro opisovať veci trefnejšie, viac expresívne a dodáva komunikácii taký ten „feeling“. Viete, o čom hovorím?

V tomto agentúrnom duchu z domčeku pod hradom vám prinášam kúsok anglicizmu, ktorý sa využíva na pravidelnej báze. Povedzme, že základ, ktorý je dobré poznať predtým, než zasadnete na stoličku medzi kolegov, reklamných ľudí, aby ste si pod stolom nemuseli googliť ich význam. Ten základ, za ktorý si vás vezmú do parády editori v komentároch pod vaším článkom. Milovníci slovenčiny, ktorými sme aj my. Ale pochopte, tieto články majú svoju cieľovú skupinu. Marketérov. A tí rozumejú údernosti anglicizmov, ktoré používajú na dennej báze. A nebudú sa pohoršovať, že idú na event a nie na udalosť.

A/B Testing

 • Je to metóda, ktorá nám umožňuje porovnávať efektivitu viacerých variantov marketingových nástrojov. Chápeme tým napríklad testovanie dvoch alebo viacerých ukazovateľov (napr. texty) podľa správania vzorky užívateľov za účelom zvýšenia predmetu testovania. Po určitej dobe je evidentné, ktorá textová reklama mala väčší počet klikov.

ATL a BTL

 • ATL je nadlinková forma marketingovej komunikácie využívajúca masmédiá (TV, internet, rádio, outdoor, tlač).
 • BTL je opozitum masovej komunikácie. Jedná sa o priamy marketing, POS, sales promotion a pod.

V dnešnej dobe sa však tieto pojmy integrujú do jednej formy komunikácie.

Bug

 • Bug je chyba.

CE

 • Je skratka pre cenovú ponuku, kalkuláciu, koľko čo stálo, kto na zadaní pracoval.

Claim

 • Claim je slogan. Today, Tomorrow, ..

Copy

 • Používa sa na označenie reklamného textu. Copywriter je osoba, ktorá tieto texty obsahovo napĺňa, je tiež zodpovedný za štylistiku.

Event

 • Udalosť  

FEE

 • FIČKO, je to finančná čiastka, ktorá je splatená po splnení stanovených podmienok. Dá sa chápať aj ako odmeňovanie agentúry klientom. 

Headline

 • Headlineom sa označuje nadpis, hlavný titulok.

Insight 

 • Insight znamená vhľad, pohľad na istú problematiku.

Wording

 • Je spôsob zvolených slov, štýl vyjadrenia textu s cieleným efektom

Iste, marketingových anglicizmov, ktoré sa používajú v bežnej agentúrnej komunikácii, je neúrekom. V niektorých prípadoch vznikajú aj nové, svieže slovíčka. Môžeme konštatovať, že marketing a reklama  je studnica nápadov, inšpirácií, ale veď od toho sme tu. No nie?