Príprava mobilnej aplikácie je jednoduchá, ak máme k dispozícii jasné zadanie. To vytvárame spolu s klientom a snažíme sa zvážiť všetko, čo by mohlo mať dopad pre budúce využívanie aplikácie. Z našej strany dávame klientom rôzne odporúčania ako napr. zváženie kompatibility, bezpečnosti, možných vylepšení a pod. Nasleduje nacenenie projektu a po odsúhlasení ponuky klientom začíname so samotným vývojom.

Ten by sme mohli rozdeliť do 6-tich fáz:

  1. Analýza a príprava projektu + tvorba UX 

Wireframy aplikácie navrhujeme hneď na začiatku, aby sme mali predstavu, aké grafické prvky budeme pri vývoji používať. Návrhy pre vás môže pripraviť aj UI/UX Design agency. To tvorí základ aj pre návrh architektúry aplikácie. Wireframy navrhujeme vždy za prítomnosti mobilného developera, ktorý dohliada na možnosti a obmedzenia danej platformy  Následne analyzujeme projekt a navrhneme vhodnú architektúru (dátoveho modelu, samotnej aplikácie, atď.). Projekt zakladáme v platforme GIT a na požiadavku klienta mu sprístupníme projekt k nahliadnutiu počas vývoja. 

Pri väčších a hlavne dlhodobých projektoch nastavujeme v tejto fáze aj systém pre automatické buildovanie, automatické Unit, UI testy a generovanie dokumentácie. (Viac info v časti “Automatizácia pri veľkých a dlhodobých projektoch”) 

Rovnako sa pripravia požiadavky potrebné pre nasadenie aplikácie do storu – názov aplikácie, popis, kategórie a ďalšie.

Veľmi veľa informácií o ux research-u nájdete na webe ux-survey.com

 

  1. Tvorba UI

UI dizajnér vytvorí grafické návrhy, ktoré sa pripomienkujú a následne schvaľujú na strane klienta. V tomto kroku sa vytvárajú aj podklady, ktoré potrebujeme pre nasadenie aplikácie do storov. Sú to screenshoty a ikonky.

  1. Vývoj aplikácie

Začíname so samotným vývojom aplikácie. Ten je rozdelený do viacerých menších častí, ktoré sú po dokončení vždy otestované už počas fázy vývoja. Vo väčšine prípadoch začíname s vytváraním dátového modelu a napájaním na REST API. Ak v tejto fáze ešte nemáme vyvinutú API, sami si vytvoríme “mock API” a pracujeme dočasne s ňou.

  1. Testovanie a oprava chýb

Po ukončení prvej fázy (Analýzy) si tester pripraví testovacie scenáre a testovacie dáta. Po skončení vývoja prichádza na rad testovanie aplikácie ako celku. Postupujeme podľa testovacích scenárov. Ak je testovanie podľa scenárov úspešné, ešte to “preklikajú” rádoví užívatelia – netesteri (napríklad nezainteresovaní zamestnanci firmy).

Funkčnosť aplikácie je mimoriadne dôležitá, preto testujeme na takmer všetkých dostupných zariadeniach pre iOS (iPhone 11, iPhone XS, iPhone 8+, iPhone 8, iPhone 6S, iPhone SE). Čo sa týka Androidu, testujeme na približne dvadsiatich zariadeniach, kde máme k dispozícii aj modely, ktoré dokážu odhaliť veľké množstvo chýb (problémové telefóny) – napr. Samsung s5 mini. V prípade potreby vieme zabezpečiť niektoré ďalšie problémové telefóny.

 

  1. Odovzdanie projektu a testovanie na strane klienta

Po úspešnom otestovaní aplikácie na našej strane sa vytvoria projekty v storoch a aplikácie pre iOS a Android sa do nich uploadnu (Apple – tesflight, Android – beta testing). Robíme to z dôvodu testovania na strane klienta. Ak má klient záujem aj o on-site testovanie, v tejto fáze sedia vždy 1 iOS a 1 android developer v priestoroch klienta s testermi na strane klienta. Takáto spolupráca sa nám osvedčila, nakoľko vieme veľmi rýchlo a bez zdržania opraviť chyby, ktoré sme neodhalili našim testovaním. Takýmto spôsobom vidíme chybu na konkrétnom zariadení a nemusíme ju simulovať (čo sa pri niektorých chybách simuluje tažko, resp. to nie je možné vôbec).

  1. Nasadenie do storov

V poslednej fáze tvoríme projekty v storoch a finálne otestovaná aplikácia sa dáva na schválenie. Hneď ako získame schválenie, nasadzujeme aplikáciu “na ostro” a stáva sa tak prístupná vśetkým užívateľom.

Pre názornú ukážku si pozrite postup vývoja v grafe:

Ak máte akékoľvek otázky k vašej aplikácii, radi vám poradíme. Stačí, ak sa nám ozvete na info@eliteml.sk.