Príprava mobilnej aplikácie je jednoduchá, ak máme k dispozícii jasné zadanie. To vytvárame spolu s klientom a snažíme sa zvážiť všetko, čo by mohlo mať dopad pre budúce využívanie aplikácie. Z našej strany dávame klientom rôzne odporúčania ako napr. zváženie kompatibility, bezpečnosti, možných vylepšení a pod. Nasleduje nacenenie projektu a po odsúhlasení ponuky klientom začíname so samotným vývojom.

Ten by sme mohli rozdeliť do 6-tich fáz:

  1. Analýza a príprava projektu + tvorba UX 

Wireframy aplikácie navrhujeme hneď na začiatku, aby sme mali predstavu, aké grafické prvky budeme pri vývoji používať. To tvorí základ aj pre návrh architektúry aplikácie. Wireframy navrhujeme vždy za prítomnosti mobilného developera, ktorý dohliada na možnosti a obmedzenia danej platformy  Následne analyzujeme projekt a navrhneme vhodnú architektúru (dátoveho modelu, samotnej aplikácie, atď.). Projekt zakladáme v platforme GIT a na požiadavku klienta mu sprístupníme projekt k nahliadnutiu počas vývoja. 

Pri väčších a hlavne dlhodobých projektoch nastavujeme v tejto fáze aj systém pre automatické buildovanie, automatické Unit, UI testy a generovanie dokumentácie. (Viac info v časti “Automatizácia pri veľkých a dlhodobých projektoch”) 

Rovnako sa pripravia požiadavky potrebné pre nasadenie aplikácie do storu – názov aplikácie, popis, kategórie a ďalšie.

 

  1. Tvorba UI

UI dizajnér vytvorí grafické návrhy, ktoré sa pripomienkujú a následne schvaľujú na strane klienta. V tomto kroku sa vytvárajú aj podklady, ktoré potrebujeme pre nasadenie aplikácie do storov. Sú to screenshoty a ikonky.

  1. Vývoj aplikácie

Začíname so samotným vývojom. Ten je rozdelený do viacerých menších častí, ktoré sú po dokončení vždy otestované už počas fázy vývoja. Vo väčšine prípadoch začíname s vytváraním dátového modelu a napájaním na REST API. Ak v tejto fáze ešte nemáme vyvinutú API, sami si vytvoríme “mock API” a pracujeme dočasne s ňou.

  1. Testovanie a oprava chýb

Po ukončení prvej fázy (Analýzy) si tester pripraví testovacie scenáre a testovacie dáta. Po skončení vývoja prichádza na rad testovanie aplikácie ako celku. Postupujeme podľa testovacích scenárov. Ak je testovanie podľa scenárov úspešné, ešte to “preklikajú” rádoví užívatelia – netesteri (napríklad nezainteresovaní zamestnanci firmy).

Funkčnosť aplikácie je mimoriadne dôležitá, preto testujeme na takmer všetkých dostupných zariadeniach pre iOS (iPhone 11, iPhone XS, iPhone 8+, iPhone 8, iPhone 6S, iPhone SE). Čo sa týka Androidu, testujeme na približne dvadsiatich zariadeniach, kde máme k dispozícii aj modely, ktoré dokážu odhaliť veľké množstvo chýb (problémové telefóny) – napr. Samsung s5 mini. V prípade potreby vieme zabezpečiť niektoré ďalšie problémové telefóny.

 

  1. Odovzdanie projektu a testovanie na strane klienta

Po úspešnom otestovaní aplikácie na našej strane sa vytvoria projekty v storoch a aplikácie pre iOS a Android sa do nich uploadnu (Apple – tesflight, Android – beta testing). Robíme to z dôvodu testovania na strane klienta. Ak má klient záujem aj o on-site testovanie, v tejto fáze sedia vždy 1 iOS a 1 android developer v priestoroch klienta s testermi na strane klienta. Takáto spolupráca sa nám osvedčila, nakoľko vieme veľmi rýchlo a bez zdržania opraviť chyby, ktoré sme neodhalili našim testovaním. Takýmto spôsobom vidíme chybu na konkrétnom zariadení a nemusíme ju simulovať (čo sa pri niektorých chybách simuluje tažko, resp. to nie je možné vôbec).

  1. Nasadenie do storov

V poslednej fáze tvoríme projekty v storoch a finálne otestovaná aplikácia sa dáva na schválenie. Hneď ako získame schválenie, nasadzujeme aplikáciu “na ostro” a stáva sa tak prístupná vśetkým užívateľom.

Pre názornú ukážku si pozrite postup vývoja v grafe:

Ak máte akékoľvek otázky k vašej aplikácii, radi vám poradíme. Stačí, ak sa nám ozvete na info@eliteml.sk.