O2 - Oslava Voľnosti


Web

Komunikácia

Video

Koncept

Technológie

OSLAVA VOĽNOSTI

Prechod k novému operátorovi je často sprevádzaný obavami z rôznych poplatkov a papierovačiek.O2 preto zareagovalo vykúpením z viazanosti. V praxi to znamenalo možnosť preniesť si číslo a nechať zmluvné pokuty na operátora. A takáto voľnosť si už zaslúži poriadnu oslavu.

OD LIVE SKARTOVANIA PO NOVÝ ŽIVOT

Vychutnať si pocit slobody od nechcených dokumentov sme umožnili všetkým. Do výkladu O2 Predajne v sme umiestnili skutočnú skartovačku prepojenú so stránkou Oslava voľnosti. Užívateľ mohol online nahrať dokument, ktorého sa chcel zbaviť a v priamom prenose sledovať jeho skartovanie a oslavné vystrelenie podobne ako konfety. Aby nič nevyšlo nazmar, zo zničených papierov sme vytvorili sadeničky, z ktorých neskôr vyrástla mäta. 

Prepracovaná idea a komplexnosť riešenia bola odmenená aj reklamným ocenením Digital Pie.