HYUNDAI


Web

Nová homepage aj kategorizácia áut

Cieľom tohto projektu bolo navrhnúť úplne novú štruktúru a obsah hlavnej stránky hyundai.sk. Po dôkladnej analýze správania návštevníkov sme navrhli úplne novú kategorizáciu vozidiel v hlavnom menu podľa zaradenia do jednotlivých tried (SUV, Sedan, Kombi…) a notifikačné značenie skladových vozidiel. A k tomu reorganizáciu obsahu vrátane doplnenia najnovších článkov z magazínu a katalógu všetkých modelov priamo na homepage. 

Jasné a prehľadné konverzné cesty

Okrem navigácie v rámci obsahu sme sa zamerali aj na jasne viditeľné CTA dlaždice smerujúce na konfigurátor modelov, testovaciu jazdu zadarmo alebo skladové vozidlá. A to v úvode hlavnej stránky aj detailu modelov.  Vďaka spolupráci s Basta Digital sme zabezpečili aj adaptívny a personalizovaný obsah carousel formátov, ktorý spoločne s úpravami prispel k zdvojnásobeniu konverznej miery pri žiadostiach o ponuku alebo testovacie jazdy.